Skip to main content
Valmieras Biznesa un ideju inkubatrs ņem dalību projektā “Curriculum alignment and cross-border cooperation with SMEs” (EDU-SMEs)
05/03/2016 - 09:55

Kopš 2015.gada Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators ņem dalību projektā “Curriculum alignment and cross-border cooperation with SMEs” (EDU-SMEs), kura ietvaros sadarbojoties augstskolām no Latvijas (Vidzemes Augstskola), Somijas (Arada University of Applied Siences) un Igaunijas (Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences un TTK University of Applied Sciences), tiek izstrādātas jaunas mācību metodes Biznesa vadības un Uzņēmējdarbības programmām, ar mērķi veiksmīgāk integrēt topošos speciālistus darba vidē, kā arī veicināt mazo un vidējo uzņēmējdarbības formu attīstību Centrālās Baltijas reģionā.

Lai gan EDU-SMEs projekts ir galvenokārt ar pedagoģisku ievirzi, tā mērķis ir ne tikai ļaut studentiem gūt praktiskas zināšanas mācību vielas apguvē, bet arī veicināt mazo un vidējo uzņēmējdarbības formu attīstību un sniegt tiem atbalstu jaunu tirgus daļu apgūšanā. Ar jaunizstrādāto mācību metožu, kuras galvenokārt ir balstītas uz praktisku iemaņu gūšanu, iesaistīšanu, studenti sadarbojoties ar uzņēmumiem no Latvijas, Igaunijas un Somijas veiks nepieciešamās tirgus izpētes, lai veiksmīgāk izprastu attiecīgās tirgus daļas nepieciešamības un vēlmes.

Šobrīd aktīvs darbs norisinās pie jauno kurikulu izstrādes un šā gada aprīlī Vidzemes Augstskolā notika projekta partneru tikšanās, lai prezentētu jau līdz šim izstrādātos mācību materiālus. Lai studentiem mācību procesu padarītu saistošāku, jaunie mācību materiāli ir izstrādāti arī video un audio formātā. Reālu darbību projektā iesaistītie studenti un uzņēmumi uzsāks 2016./2017.m.g. rudenī, kad jaunās mācību metodes tiks integrētas jau esošajās mācību kurikulās. 

Projekts norisinās Interreg Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros un ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

Projekta ilgums - 01.09.2015 - 28.02.2017

ERDF - Eur 209 058.00

Projekta partnerinstitūcijas:
Arcada University of Applied Sciences (Finland), vadošais partneris;

Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences (Igaunija);

TTK University of Applied Sciences (Igaunija);

Valmieras Biznesa un Inovāciju inkubators (Latvija);

Vidzemes Augstskola (Latvija)

Projekta vadītāja - Eija Källström, Arcada

Vairāk informācija par projektu pieejama tā mājas lapā www.edusme.eu