Konference - treniņš "Efektīva Vadītprasme 2014"


Efektīva vadītprasme ir viens no nosacījumiem uzņēmuma mērķtiecīgai un rezultatīvai darbībai. Pēdējo gadu tendences rāda, ka kvalitatīvu darbinieku trūkums ir viens no būtiskākajiem jautājumiem uzņēmuma vadītāju ikdienā.

Rīgā notiks „CROSS OVER” apmācības par stratēģiskās partnerības projektiem


Apmācības „CROSS OVER” ir ilgtermiņa projekts, ko rīko Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar citām ES programmas valstu nacionālajām aģentūrām.

29.augustā notiks konference - treniņš "Efektīva Vadītprasme 2014"


2014.gada 29.augustā Valmieras Biznesa un Inovāciju Inkubatorā notiks praktisks treniņš - konference par mūsdienu personāla vadības instrumentiem, kur tiks diskutēts, analizēts un ģenerētas jaunas idejas par komunikāciju ar darbiniekiem - kā sasniegt augstvērtīgākus rezultātus, kā panākt darbinieku motivāciju, kā veicināt atbildības uzņemšanos, kā strādāt komandā u.c.

Aicina pieteikties semināram par informācijas sabiedrības un IKT attīstību audiovizuālajā uzņēmējdarbībā


Valmierā, Valmieras biznesa un inovāciju inkubatorā (VBII), 14.augustā plkst. 13:00 notiks seminārs par audiovizuālā sektora iespējām, iepazīstot vairākus Latvijas labās prakses piemērus. Šī semināra uzsvars likts uz audiovizuālā sektora attīstības iespējām Latvijā un audiovizuālo risinājumu efektīvu un radošu izmantošanu uzņēmumu un organizāciju mārketingā.

TechHub Riga, festivāla ‘Telavivas pludmale’ ietvaros, 1.augustā ielūdz uz pasākumu par uzņēmējdarbību, stārtapiem un Izraēlas pieredzi


Interesējies par uzņēmējdarbību un stārtapiem? Vēlies uzzināt, kas padara Izraēlas pieredzi īpašu? 1.augustā pulksten 14.00, festivāla ‘Telavivas pludmale’ ietvaros Ķīpsalā, TechHub Riga ielūdz interesentus uz Mošes Sarfati lekciju par alternatīvajām investīcijām investoru pasaulē, Eldara Loginova (Fastr Books) pieredzes stāstu un paneļdiskusiju ‘Ko Latvija var mācīties no Izraēlas?’.

Syndicate content